Pengurangan Penggunaan Plastik: Sebuah Peta Jalan untuk Menyusun Kampanye Perubahan Perilaku

Asri Farida Sihaloho | 23 Jun 2020
Buku panduan ini bertujuan sebagai panduan awal bagi berbagai pemangku kepentingan yang ingin menciptakan dampak di Indonesia. Buku ini memberikan uraian mengenai pertimbangan-pertimbangan utama untuk merancang kampanye perubahan perilaku yang berfokus pada isu sampah plastik di laut.
Materi terkait
Laporan
Amelia Majid | 30 Jul 2020
Ellen MacArthur Foundation - Toward ...
Laporan
Amelia Majid | 30 Jul 2020
Ellen MacArthur Foundation - Toward ...
Jurnal
Amelia Majid | 30 Jul 2020
Urban Biocycles
Laporan
Asri Farida Sihaloho | 30 Jul 2020
Environmental and Social Management ...
Laporan
Asri Farida Sihaloho | 30 Jul 2020
The New Plastics Economy - Rethinki ...
Laporan
Asri Farida Sihaloho | 30 Jul 2020
The New Plastics Economy - Catalysi ...
Laporan
Asri Farida Sihaloho | 30 Jul 2020
The New Plastics Economy - Rethinki ...
;